Cjenik za privatne pacijente

Za pacijente koji su osiguranici HZZO-a, usluge, materijali i terapije koje su izvan standarda usluge osiguranja pacijent nadoplaćuje.

Rendgenološka dijagnostika

RVG – jedan zub 70 kn
Ortopantomogram 180 kn
Poluortopan 120 kn
Dječji ortopan 200 kn
3D CBCT snimka – jedan segment 300 kn
3D CBCT snimka – jedna čeljust 450 kn
3D CBCT snimka – obje čeljusti 600 kn

Restorativna stomatologija

Kompozitni ispun na jednoj plohi250 kn
Kompozitni ispun na dvije plohe300 kn
Kompozitni ispun na tri plohe350 kn
Privremeni ispun70 kn
Pečatni ispun180 kn
Lokalna anestezija ( infiltracijska ili sprovodna, Articain Ultracain )70 kn

Endodoncija

Liječenje zuba jednokanalnog350 kn
Liječenje zuba dvokanalnog400 kn
Liječenje zuba trokanalnog550 kn
Jednostruka kopozitna nadogradnja350 kn
Dvostruka kopozitna nadogradnja450 kn

Stomatološka protetika

Djelomična proteza sa metalnom osnovom 4500 kn
Totalna proteza 3000 kn
Metal keramička krunica 1500 kn
Cirkon keramička krunica 2700 kn
Staklenokompozitna nadogradnja 600 kn
Implantat 5700 kn
Suprastruktura na implantatu sa metal keramičkom krunom 1500 kn
Suprastruktura na implantatu sa cirkon keramičkom krunom 3000 kn

Individualna profilaksa parodontnih bolesti

Paradontološka kontrola i održavanje implantoprotetskih radova sa uklanjanjem naslaga i fotodinamskom HELBO terapijom500 kn
Izbjeljivanje zuba po zubnom luku – prednji zubi600 kn
Izbjeljivanje zuba po zubnom luku – svi zubi1000 kn
Izbjeljivanje pojedinog zuba (interno) po zubu300 kn

Oralna kirurgija

Vađenje zuba bez komplikacija 350 kn
Vađenje zuba – s komplikacijama (alveolotomija, zaostali korjeni, poluimpaktirani zubi) 900 kn
Apikotomija (odstranjivanje vrška korjena zuba) 1200 kn
Gingivoalveotomija po sekstantu 1000 kn
Modelacija koštanog grebena po sekstantu 1000 kn

Biomaterijali

0,5g Smart bone350 kn
1,0g Smart bone700 kn
2,0g Smart bone1400 kn
4,0g i više Smart bone2000 kn
Kolagene membrane (RESORBA)700-900 kn
PRF (proteinima obogaćen fibrin) veliki700 kn
PRF (proteinima obogaćen fibrin) mali400 kn

Implantoprotetski sustavi

Implantant (BREDENT, GC Aadva), individualna titanska nadogradnja, metalkeramička kruna7500 kn
Implantant (BREDENT, GC Aadva), individualna titanska nadogradnja, cirkonkeramička kruna8300 kn
Protetski sustav All on four (4 implantata, provizorna protetska opkrba + trajna protetska opskrba)35000 kn + 15000 kn
Pokrovna proteza na 4 implantata36000 kn

Paradontologija

Uklanjanje supragingivalnih tvrdih i mekih naslaga 250 kn
Uklanjanje supra i supginginalnih naslaga sa kiretažom i poliranjem korijena po segmentu 750 kn
Paradontološka otvorena kiretaža po sekstantu 1800 kn